Το πρόγραμμα του ΠΕΠ Πελοποννήσου για την περίοδο 2021 – 2027

Υποβλήθηκε σήμερα Τρίτη 2 Νοεμβρίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας για την περίοδο 2021 – 2027.

Το εν λόγω πρόγραμμα έλαβε ευρεία διαβούλευση με όλους τους εταίρους και περιλαμβάνει, στην τελική υποβληθείσα μορφή του, το σύνολο των παρεμβάσεων ανά στόχο πολιτικής οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη βάση πάντοτε της διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ