Τρίπολη: Υπεγράφη έργο 1.400.000 ευρώ για αγροτικούς δρόμους

Η σύμβαση του έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης υπογράφτηκε, την Τετάρτη (7/7/72021), από τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Κώστα Τζιούμη και τον ανάδοχο κ. Αναστάσιο Κεχαγιά.
Πρόκειται για έργο ύψους 1.400.000,00 € και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε εννέα μήνες.

Με τη μελέτη προβλέπονται εργασίες οδοποιίας σε υφιστάμενες αγροτικές οδούς στις κτηματικές περιφέρειες των Δημοτικών Ενοτήτων Τεγέας, Κορυθίου, Μαντινείας, Λεβιδίου και της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης, εκτός ορίων οικισμού.
Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες στις τοπικές κοινότητες: Καμάρι, Λιθοβούνια, Στενό, Ζευγολατιό, Άγιος Κωνσταντίνος, Σκοπή, Λουκά, Μηλιά, Κάψια, Κανδήλα και Δάρα.
Οι αγροτικές οδοί που θα κατασκευαστούν έχουν μήκος 13.000,00 μ. περίπου και πλάτος άνω των 3,50 μ. Εξυπηρετούν την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Οι εργασίες οδοποιίας θα περιλαμβάνουν:
1. Καθαρισμό και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.
2. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
3. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).
4. Ασφαλτική προεπάλειψη.
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
6. Κατασκευή σωληνωτών οχετών για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων και πρόσβαση στα αγροτεμάχια.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, σημείωσε: «Σήμερα, είναι μια ευχάριστη στιγμή για τον Δήμο Τρίπολης. Υπογράψαμε με τον ανάδοχο ένα σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ.
Θεωρούμε ότι αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει το σύνολο του Δήμου μας. Έχουμε 78 χωριά, όπου οι κάτοικοί τους, είναι κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφοι. Για τη δημοτική μας αρχή έχει ιδιαίτερη σημασία η στήριξή τους.
Αυτό το έργο είναι συνέχεια της εργολαβίας που είχε υπογραφεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και υλοποιείται την τελευταία διετία. Η νέα εργολαβία αφορά τη βελτίωση αγροτικών δρόμων σε χωριά που δεν περιλαμβάνονται στην εργολαβία που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή.
Έχουμε υποβάλει πρόταση και θα εγκριθεί άλλο ένα έργο αγροτικής οδοποιίας 3.000.000 ευρώ, με σκοπό, κατά τη διάρκεια αυτής της 4ετίας, να έχουν ολοκληρωθεί τρεις εργολαβίες για το σύνολο της αγροτικής οδοποιίας στα χωριά του Δήμου μας.
Είναι ένας τρόπος να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι μοναδικός. Έχουν γίνει και θα ακολουθήσουν κι άλλες παρεμβάσεις από τον Δήμο Τρίπολης».