Υγειονομικό υλικό προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας (ph)

Κιτ με υγειονομικά υλικά παρέδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος στον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας, σήμερα Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου.

Η προμήθεια από την Περιφέρεια των εν λόγω υλικών και η επίδοσή τους στον Ι.Σ. Αρκαδίας έγινε με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των μελών του Συλλόγου, για την αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματός τους και την προστασία τους από την διάδοση του κορονοϊού.