ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχορήγησης των ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), με χρέωση του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 139.264.911,20€ εκ των οποίων 329.994,12 € αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας.

Αναλυτικά η απόφαση:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2021/11/apof81921-20211109.pdf