ΥΠΕΣ: Κατανομή εσόδων από Τέλος Διαφήμισης και ΤΑΠ στους Δήμους

Σύμφωνα με δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται:

  • 23.000.000,00 €  από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001, από τα οποία στο Δήμο Γορτυνίας αντιστοιχούν 25.990 ευρώ

Ολόκληρη η απόφαση εδώ

  • 18.000.000,00 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93, από τα οποία στο Δήμο Γορτυνίας αντιστοιχούν 26.190 ευρώ.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ