ΥΠΕΣ: Κατανομή 70 εκ. στις Περιφέρειες για συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93743/17.12.2021  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό ύψους 70.000.000,00€, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 4.830.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.440.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.200.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.040.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.670.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.320.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.320.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.920.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.000.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4.830.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.550.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6.580.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6.300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000,00

Δείτε εδώ την απόφαση:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2021/12/eggr93743-17122021.pdf