ΥΠΕΣ: 28.000.0000 στους Δήμους για τα σχολεία – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11204/12.02.2021  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται 28.000.000,00 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων. Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας είναι 30.120 €.

Για την κατανομή ανά Δήμο ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν

– στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,

– στον αριθμό των σχολείων και

– στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,

ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Δείτε εδώ την απόφαση.