ΥΠΕΣ: 4.285.000 ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας

Tο Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 9791/8.2.2021 απόφαση για την  κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιστοιχεί το ποσό των 4.285.000,00 ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί τμηματικά.

Δείτε εδώ την απόφαση.