Υποτροφία σε Γορτύνιο από το Ίδρυμα Σακελλαρίου!

Η Δ.Ε. Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Αννης Σακελλαρίου» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μία (1) υποτροφία για νεοεισαχθέν φοιτητή ή φοιτήτρια σε Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι., καταγόμενο/η κατά προτίμηση από την Επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας (γεννηθέντες στη Γορτυνία ή με πατέρα ή μητέρα που γεννήθηκε στη Γορτυνία). Επί ανυπαρξίας Γορτύνιου από τις λοιπές επαρχίες του Νομού ή όλης της επικράτειας. Κύριο κριτήριο ο βαθμός αποφοίτησης από το Λύκειο (άνω του 18,5). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 30/10/2019.

Πληροφορίες στα γραφεία του Ιδρύματος Πατησίων 14, 7ος όροφος, γραφείο 6, τηλ. 210.38.27.941 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-12:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymasakellariou.gr).

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ