«Όχι» στις ανεμογεννήτριες ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας στις 21.01 όλες σχεδόν οι παρατάξεις ήταν κάθετες στην εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών ενέργειες και ειδικότερα σε ανεμογεννήτριες σε θέσεις του Μαινάλου και ευρύτερα του Δήμου Γορτυνίας

Οι θέσεις αυτές αφορούν για τοποθέτηση:

α) 54 ανεμογεννητριών στο Μαίναλο (μεταξύ Στεμνίτσας και Χρυσοβιτσίου),

β) 49 φωτοβολταϊκών και φωτοβολταϊκού πάρκου βόρεια του Μαινάλου στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Βυτίνας, Κλείτορος και Κοντοβάζαινας.

γ) 72 ανεμογεννητριών στην περιοχή του Λύκαιου Όρους στα όρια της Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης στην εισήγησή του αναφέρθηκε εκτενώς στις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει κάτι στο περιβάλλον και στο γεγονός ότι θα υπάρξει μια βάναυση καταστροφή του τοπίου, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής

Παράλληλα σημείωσε ότι ως Δήμος είναι πρωτοπόρος στην ενέργεια αφού ήδη από τη δεκαετία του ’50 με τη λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου του Λάδωνα ο Δήμος συνεισφέρει πολλαπλά στο ενεργειακό ισοζύγιο στης χώρας. Για αυτό και ο Δήμος Γορτυνίας δεν είναι συλλήβδην ενάντια στις ήπιες μορφές ενέργειας, αρκεί αυτές να μη δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον και στον τουρισμό.

Μια τέτοια ενέργεια όμως έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους και τις προοπτικές που έχει θέσει ο Δήμος για την ανάπτυξη του όρους Μαινάλου και της ευρύτερης περιοχής. Στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι η ήπια και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη και ο εναλλακτικός τουρισμός, που τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την περιοχή.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ.Κούλης σημείωσε: «Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όποια επένδυση υποβαθμίζει τη Γορτυνία. Αυτή θα σημάνει την υποβάθμιση του φυσικού της κάλλους και της ιστορίας της και προτείνω η εισήγησή μου να γίνει ομόφωνα δεκτή».

Όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεως έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν ενάντια σε μια τέτοια επένδυση, σημειώνοντας ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να μην καταστραφεί η φυσική ομορφιά του τοπίου. Ο κ.Αγγελής Πετρόπουλος μόνο επιφυλάχτηκε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι την ίδια θέρμη θα έπρεπε να δείξει ο Δήμος και για άλλα σοβαρά θέματα του Δήμου, όπως για την Εθνική Οδό Βυτίνας  – Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο Δήμος Γορτυνίας πλέον με βάση της δυνατότητες που έχει θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτραπεί κάτι τέτοιο για την περιοχή. Παράλληλα το Δ.Σ. εξουσιοδότησε το Δήμαρχο κ. Κούλη για τις περαιτέρω συντονισμένες και σύννομες ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή.

Το σχετικό ψήφισμα θα κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει το κύριο γνωμοδοτικό ρόλο, προκειμένου να λάβει ανάλογη απόφαση που δεν θα επιτρέψει τέτοιες επενδύσεις στην περιοχή. Παράλληλα ανάλογα ψηφίσματα θα προταθούν και στα Συλλογικά όργανα του Δήμου, αλλά και στους όμορους Δήμους (Τριπόλεως και Μεγαλόπολης). Τέλος θα ζητηθεί η στήριξη του σχετικού ψηφίσματος από τους Βουλευτές του νομού, αλλά και από Συλλόγους και φορείς της Γορτυνίας.

Δείτε όλη τη συζήτηση στο παρακάτω link:
https://www.facebook.com/watch/?v=250551723377859