1η Γιορτή Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίαs

Η 1η Γιορτή τηs Αυτοδιοίκησης θα γίνει στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίαs, την 18η Αυγούστου και ώρα 20:30.

Στην εκδήλωση θα βραβευτούν πολίτεs, που ανάλωσαν μεγάλο μέρα τηs ηλικιακήs διαδρομήs τουs, προσφέρονταs στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Επίσηs, θα βραβευτούν πολίτεs που τίμησαν και τιμούν την Αρκαδία μέσα από άλλεs δραστηριότητεs (Γράμματα, Τέχνεs, Αθλητισμό κ.α.)
θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την Πέγκυ Ζήνα και άλλουs καλλιτέχνεs.
Με τιμή η οργανωτική επιτροπή.

Εκ του Δήμου Τρίπολης