84 εκλογικά τμήματα στο Δήμο Γορτυνίας

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Εμ. Σκαντζού καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα στον Νομό Αρκαδίας. Αυτά ανέρχονται σε 348, όσα σχεδόν ήταν και το 2019. Εξ αυτών τα 84 ανήκουν στο Δήμο Γορτυνίας και 10 στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλοπόλεως. Δηλαδή σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες θα διορισθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι που θα ορίσουν και γραμματέα, ασχέτως μικρού αριθμού εγγεγραμμένων εκλογέων ή πολύ μικρού αριθμού μονίμων κατοίκων (κάτω των 10!).

Από δύο τμήματα θα υπάρξουν στις Δημ. Κοινότητες Βυτίνας, Δημητσάνας, Βαλτεσινίκου, Κοντοβαζαίνης και Τροπαίων. Επίσης στη Δ.Κ. Λαγκαδίων τέσσερα και από ένα στους απομακρυσμένους οικισμούς της Δ.Ε. Τουθόα (Τσίπολη) και Φτεριά (Τσάρνη).