Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 14/3/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. .

Τα θέματα για την Αρκαδία:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2021» Προϋπολογισμού: 1.240.000,00 €, από πιστώσεις: ΠΔΕ/2020ΕΠ52600000

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρακτικού περί αιτιολόγησης της ως
ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς Δημοπρασίας και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογισμός
150.000, 00 € εκ πιστώσεων ΠΔΕ / 2017ΕΠ82600000 αρ. έργου: 194762Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρακτικού περί αιτιολόγησης της ως
ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς Δημοπρασίας και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ –
ΑΝΩ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ» προϋπολογισμός 150.000, 00 € εκ πιστώσεων ΠΔΕ/ 2017ΕΠ82600000 αρ.
έργου: 194724Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B ́), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και
κατακύρωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΤΡΟΠΑΙΑ –
ΣΠΑΘΑΡΗ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΔΩΝΑ» Προϋπολογισμού: 200.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
ΠΔΕ / 2017ΕΠ82600000Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρακτικού περί αιτιολόγησης της ως
ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς Δημοπρασίας και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 74: ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμός 800.000, 00 € εκ πιστώσεων ΣΑΕΠ826 / 2022ΕΠ82600010
αρ. έργου: 193776Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ