400 μαθητές φοιτούν στα σχολεία της Γορτυνίας!

(Φωτό: Κώστα Νίτσιου από το Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων)

Από το κακό στο χειρότερο οδηγείται η  Γορτυνία από πλευράς  μαθητιώσης  νεολαίας, αφού κάθε χρόνο ο αριθμός των φοιτώντων  μαθητών μειώνεται  σταθερά. Αυτό  δε έχει σαν αποτέλεσμα  σχολικές μονάδες  να κλείνουν – κι άλλες να βρίσκονται στα πρόθυρα  να βάλουν λουκέτα. Συνολικά για το τρέχον σχολικό έτος 2020-21  φθάσαμε στο όριο των 400 μαθητών για όλες τις  βαθμίδες, που αναλύεται  ο αριθμός αυτός ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ (7): Λαγκαδίων 15,  Νεοχωρίου 17, Τροπαίων 35,  Βυτίνας 44, Δημητσάνας 38, Κοντοβαζαίνης 14 και Βαλτεσινίκου  14. Προστίθετναι και το   Δημ. Σχολείο Καρύταινας   της Δ.Ε. Γόρτυνος με λιγώτερο  από 10 μαθητές.

* ΓΥΜΝΑΣΙΑ (3):  Κοντοβάζαινα  10, Βυτίνας 39, Τροπαίων  58.

* ΛΥΚΕΙΑ (3):  Βυτίνας ,  Τροπαίων  , ΕΠΑΛ Στεμνίτσας 1

* ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  (5): Κοντοβαζαίνης  5, Νεοχωρίου  5 , Βαλτεσινίκου  4, Βυτίνας  11, Τροπαίων 13.

– Στις  Δημοτικές   Ενότητες   Ηραίας (με τα 20 χωριά!) και Τρικολώνων, δεν λειτουργεί κανένα Σχολείο!

– Το 1995 λειτούργησαν 27 Δημ. Σχολεία με 1.300 μαθητές

– Το 1998 στα Γυμνάσια- Λύκεια της Γορτυνίας μας φοιτούσαν συνολικά 600 μαθητές. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε κλείσει και το Γυμνάσιο Βαλτεσινίκου.

–  Τις δεκαετίες ’60 και 70, λειτουργούσαν  πλέον των  100 Δημοτικών Σχολείων με  πάνω από 8.000 μαθητές!  Μέχρι και Γραφείο  Δημ. Εκπαίδευσης με Επιθεωρητή  υπήρχε στη Δημητσάνα!

@ Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδος “Γορτυνία” – Διαβάστε περισσότερα