14 C
Δημητσάνα
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

4ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου στη Δημητσάνα

H Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας, από κοινού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Γορτυνίας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης), την Κοιν.Σ.Επ. Μαίναλον και άλλους τοπικούς φορείς και πολίτες πρόκειται να πραγματοποιήσουν στη Δημητσάνα (23-30 Ιουλίου 2023) το 4ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου με ειδική θεματική:

«Συν-πράττοντας με τις κοινότητες:
Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς»

Το 4o Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το 5o Εργαστήριο της Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας που οργανώνεται από την Κίνηση Πολιτών «Άνθη της Πέτρας» και άλλους φορείς στα Λαγκάδια Αρκαδίας με αντικείμενο τη διαφύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας, καθώς και τη μελέτη, καταγραφή και προβολή της συμβολής και της επίδρασης της τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε:
• πτυχιούχους κοινωνικής ανθρωπολογίας, εθνολογίας, λαογραφίας, πολιτισμικών σπουδών, πολιτιστικής διαχείρισης και συναφών επιστημονικών πεδίων,
• στελέχη πολιτιστικών φορέων και μουσείων νεότερου πολιτισμού,
• στελέχη που χειρίζονται θέματα πολιτισμού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
• στελέχη αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών που ενδιαφέρονται να εργαστούν για την ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων και παραδόσεων ως πολιτιστικής κληρονομιάς,
• εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης και συντονιστές/-ριες εκπαιδευτικού έργου.

Σκοπός του 4ου Θερινού Σχολείου είναι να παράσχει συστηματική εισαγωγική κατάρτιση σε όσους/όσες επιθυμούν να συνδράμουν ενεργά τις κοινότητες άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για τη διαφύλαξη και την ανάδειξή της.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι/όσες ολοκληρώσουν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στις εργασίες του 4ου Θερινού Σχολείου για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου αναμένεται:
1. Να έχουν εισαχθεί συστηματικά στη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) και στις δημόσιες πολιτικές για την εφαρμογή της στην Ελλάδα.
2. Να έχουν γνωρίσει παραδείγματα καλών πρακτικών διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας γενικώς, και της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου ειδικότερα.
3. Να έχουν κατανοήσει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, ώστε να μπορούν να συνδράμουν τις κοινότητες στη συγκρότηση και την υποβολή φακέλων για την εγγραφή σε αυτό στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς τους.
4. Να έχουν ενημερωθεί για τις δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης δράσεων που σχετίζονται με τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής Κληρονομιάς.
5. Να έχουν αντιληφθεί τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα των λιγότερο ευνοημένων περιοχών.
6. Να έχουν εξοικειωθεί με τα ποικίλα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που ανακύπτουν στις δημόσιες πολιτικές διαχείρισης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της ΔΙΝΕΠΟΚ https://ayla.culture.gr, στην οποία και θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις σχετικά με το 4ο Θερινό Σχολείο.

Οι αρχές που διέπουν το Θερινό Σχολείο
Σημαντική πλευρά του Θερινού Σχολείου είναι η δημιουργία κλίματος συναδελφικότητας μεταξύ των σπουδαστών/-στριών, των εισηγητών/-τριών και όλων όσοι συμμετέχουν με την τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό και δίνεται έμφαση στον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και τη συνεργασία των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στα εργαστήρια, στις συμπληρωματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου, αλλά και στο κοινό γεύμα και δείπνο, αποτελεί ευκαιρία αλληλογνωριμίας, επαφής και αλληλεπίδρασης.
Σημειώνεται ότι, ενώ στις συνεδρίες του Θερινού Σχολείου είναι ευπρόσδεκτος/-η να παραστεί ως ακροατής/-τρια κάθε ενδιαφερόμενος/-η, στα εργαστήρια δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι σπουδαστές/-τριες του Σχολείου.

Γνωριμία με τη Δημητσάνα
Ως τόπος διοργάνωσης του 4ου Θερινού Σχολείου, η Δημητσάνα συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Πρόκειται για τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, στο οποίο αποτυπώνεται η συνέχεια της κατοίκησης από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα (αρχαία Τεύθις, αρχαία Γόρτυνα, βυζαντινές εκκλησιές, νεότερα μοναστηριακά σύνολα αποκατεστημένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α., μοναδικά δείγματα νεότερης λαϊκής και λόγιας αρχιτεκτονικής, παραδοσιακοί οικισμοί, έντονα αποτυπωμένη στον χώρο αγροτική ταυτότητα).
β) Στην περιοχή δραστηριοποιούνται με τρόπο ιδιαίτερα επιτυχημένο πολιτιστικοί φορείς, όπως το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, το Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας, το Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας και η Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας, η Κίνηση Πολιτών «Άνθη της Πέτρας» κ.ά.
γ) Στη Δημητσάνα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη δημιουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας, το οποίο πρόκειται να στεγασθεί στο Αρχοντικό Αντωνόπουλου. Την ευθύνη σχεδιασμού του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», έχει η ΔΙΝΕΠΟΚ. Η μουσειολογική μελέτη, η οποία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ, βασίζεται σε μια ανανεωμένη προσέγγιση τόσο της λαογραφίας και της μουσειολογίας, όσο και του ρόλου που μπορούν να αναλάβουν τα λαογραφικά μουσεία στις τοπικές κοινωνίες του αγροτικού χώρου.
δ) Οι περιοχές της Αρκαδίας συνδέονται μεταξύ τους με το πρώτο διεθνώς πιστοποιημένο ελληνικό περιπατητικό μονοπάτι (Menalon Trail). Έτσι, η ευρύτερη περιοχή της Δημητσάνας αποτελεί ιδανικό πεδίο για την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων/-ουσών στην ερμηνεία τοπίου και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ως εκ τούτου, η Δημητσάνα προσφέρει πολλά παραδείγματα για τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάδειξη μιας ορεινής αγροτικής περιοχής σε πολιτισμικό αγαθό (προστασία του οικισμού, πολιτιστικός τουρισμός).

Το Ημερήσιο Πρόγραμμα
Το 4ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικoύ Χώρου θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 23 έως 30 Ιουλίου 2023.
To Πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές συνεδρίες και εργαστήρια που θα πραγματοποιούνται από τις 09.00 μέχρι τις 14.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 21.00, εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά (βλ. Πρόγραμμα 4ου Θερινού Σχολείου). Η παρακολούθηση των συνεδριών και των δραστηριοτήτων του Θερινού Σχολείου είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές/-στριες.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, επίσης, μέτριας δυσκολίας πεζοπορία, η συμμετοχή στην οποία είναι προαιρετική. Η διοργάνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας έχει ανατεθεί σε πιστοποιημένους επαγγελματίες οδηγούς βουνού καθώς και πιστοποιημένους επαγγελματίες ερμηνείας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με μεγάλη σχετική εμπειρία. Σημειώνεται ότι, ενώ από την πλευρά των διοργανωτών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όσοι/-ες επιλέξουν να συμμετάσχουν αναλαμβάνουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση της υγείας τους και την εκ μέρους τους τήρηση των οδηγιών και των μέτρων ασφαλείας.
Το Σχολείο πλαισιώνεται από εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη ΔΙΝΕΠΟΚ και το Διασυνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Γορτυνίας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης), την Κοιν.Σ.Επ. Μαίναλον και άλλους τοπικούς φορείς και πολίτες της περιοχής. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι αφενός η ανάδειξη της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα ευρύτερο κοινό που κατοικεί στην περιοχή ή την επισκέπτεται κατά τους θερινούς μήνες και αφετέρου η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου και στον διάλογο που αναμένεται να προκύψει για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου.

Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf εδώ: 4o_Θερινό_Σχολείο_2023_Πρόγραμμα

Κριτήρια επιλογής των σπουδαστών
Ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών/-τριών που θα επιλεγούν θα είναι κατ’ ανώτερο είκοσι τέσσερις (24), οι πέντε (5) από τους οποίους, κατά προτεραιότητα από τη Δημητσάνα και την ευρύτερη περιοχή της, θα αναλάβουν εξολοκλήρου τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους (για περισσότερα βλ. Κόστος Συμμετοχής). Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του Θερινού Σχολείου, θα επιδιωχθεί ιδιαίτερα η διεπιστημονική και διεπαγγελματική σύνθεση της ομάδας των συμμετεχόντων/-ουσών. Η επιλογή των σπουδαστών/-στριών θα γίνει από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ με τα εξής επιπλέον κριτήρια:
α) τη συνάφεια της ιδιότητας (επαγγελματικής, επιστημονικής κ.ά.) του/της υποψήφιου/-ας με τους στόχους του Θερινού Σχολείου, όπως αυτή προκύπτει από το βιογραφικό του/της,
β) τους λόγους που ο υποψήφιος σπουδαστής/-στρια αναφέρει ως σημαντικούς προκειμένου να παρακολουθήσει το Θερινό Σχολείο,
δ) πιθανές συστατικές επιστολές που οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται –χωρίς, ωστόσο, να υποχρεούνται– να υποβάλουν.

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής των σπουδαστών στο Θερινό Σχολείο ανέρχεται:
● Σε 250 ευρώ κατ’ άτομο για μονόκλινο δωμάτιο (σε προεπιλεγμένους από τους διοργανωτές ξενώνες) και για τις επτά διανυκτερεύσεις.
● Σε 125 ευρώ κατ’ άτομο για δίκλινο δωμάτιο (σε προεπιλεγμένους από τους διοργανωτές ξενώνες) και για τις επτά διανυκτερεύσεις. Η κατανομή ανά δύο των σπουδαστών/-στριών στα δίκλινα δωμάτια γίνεται βάσει φύλου από τη ΔΙΝΕΠΟΚ, εκτός και αν δηλωθεί εγκαίρως σχετική προτίμηση από τους ενδιαφερόμενους/-ες.
Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται η διατροφή, οι μετακινήσεις στη Δημητσάνα και την ευρύτερη περιοχή της που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου, καθώς και το υλικό που θα διανεμηθεί στους σπουδαστές.
Η διατροφή περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο, ενώ θα καταβληθεί στο μέτρο του δυνατού προσπάθεια να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες. Το πρωινό θα παρατίθεται στον χώρο πραγματοποίησης των συνεδριών από τις 8.00 μέχρι τις 9.00, εκτός και αν το πρόγραμμα της ημέρας ορίζει διαφορετικά.
Στο κόστος συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται οδοιπορικά έξοδα. Κάθε σπουδαστής/-στρια πρέπει να μεριμνήσει για τη μετάβασή του στη Δημητσάνα καθώς και για την επιστροφή στην έδρα του/της μετά τη λήξη του Θερινού Σχολείου.
Όπως σημειώθηκε, σε πέντε (5) από τους είκοσι τέσσερις (24) συνολικά σπουδαστές/-στριες, κατά προτίμηση από τη Δημητσάνα ή την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου οι ίδιοι το κόστος διαμονής και διατροφής τους. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της αίτησης συμμετοχής (βλ. Υποβολή Αίτησης) την πρόθεσή τους να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή.
Το ποσό που αναλογεί σε κάθε σπουδαστή/-στρια, ανάλογα με την επιλογή μονόκλινου ή δίκλινου δωματίου, πρέπει να καταβληθεί εντός μίας (1) εβδομάδας από την ανακοίνωση των συμμετεχόντων/-ουσών σε τραπεζικό λογαριασμό του Διασυνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας, φορέα που συνδιοργανώνει το 4ο Θερινό Σχολείο για τον Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου. Ο τραπεζικός λογαριασμός θα κοινοποιηθεί στους σπουδαστές/-στριες με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν. Προκειμένου η συμμετοχή των σπουδαστών/-στριών που έχουν επιλεγεί να θεωρείται οριστική, οφείλουν να αποστείλουν στο Διασυνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με κοινοποίηση στο [email protected] απόδειξη της κατάθεσης του χρηματικού ποσού που τους αναλογεί εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ειδοποιείται ο πρώτος επιλαχών/η πρώτη επιλαχούσα, προκειμένου να καταλάβει την κενή θέση σπουδαστή/-στριας.

Πολιτική ακύρωσης συμμετοχής
Σε περίπτωση που η συμμετοχή σπουδαστή/-στριας ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται, εκτός και αν η θέση καλυφθεί από άλλον σπουδαστή/-στρια που έχει ανακοινωθεί ως επιλαχών/-ούσα.

Αποδεικτικά Συμμετοχής
Στους σπουδαστές/-στριες, εφόσον συμμετάσχουν στο σύνολο των προγραμματισμένων συνεδριών και λοιπών δραστηριοτήτων του Θερινού Σχολείου, θα δοθεί αποδεικτικό συμμετοχής στο 4ο Θερινό Σχολείο.

Υποβολή αίτησης

Βήματα:
1.Συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/Kzb85D4WsBuwXeN96
2. Αποστολή βιογραφικού και συστατικών επιστολών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/-ες δεν λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή, με το οποίο να επιβεβαιώνεται η παραλαβή της αίτησής τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη ΔΙΝΕΠΟΚ αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Οι σπουδαστές/-στριες του 4ου Θερινού Σχολείου, καθώς και οι επιλαχόντες/-ούσες σπουδαστές/-στριες, σε περίπτωση που προκύψουν, θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της ΔΙΝΕΠΟΚ (https://ayla.culture.gr) στην καθορισμένη ημερομηνία (βλ. σημαντικές ημερομηνίες).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε χρησιμοποιείτε την παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά (καθημερινά 10.00-13.00) με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΙΝΕΠΟΚ:
Όλια Πεπεράκη: 210 5219076
Γιάννη Τσούκα: 210 5219088

Σημαντικές Ημερομηνίες
6 Iουνίου 2023: Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων
26 Ιουνίου 2023: Λήξη περιόδου υποβολής αιτήσεων
3 Ιουλίου 2023: Ανακοίνωση στον ιστότοπο https://ayla.culture.gr των σπουδαστών/-στριών του 4ου Θερινού Σχολείου και των επιλαχόντων/-ουσών, σε περίπτωση που υπάρξουν
3-10 Ιουλίου 2023: Καταβολή του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού εκ μέρους των σπουδαστών/-στριών και αποστολή της απόδειξης καταβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με κοινοποίηση στη διεύθυνση [email protected]
23 Ιουλίου 2023: Έναρξη του 4ου Θερινού Σχολείου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα