Προβληματισμοί για την κατάργηση των ΝΠΔΔ & Κοινωφελών Επιχειρήσεων – Χρήζει εξαίρεσης η «ΔΗΚΕΓ» Γορτυνίας;

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων», προβλέπει την κατάργηση των πάνω από 500 δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων για τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή την τελευταία ημέρα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νομικά πρόσωπα των δήμων, λόγω ελλιπούς στελέχωσης και διάσπασης των τοπικών υποθέσεων μεταξύ αυτών και του κεντρικού δήμου, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Η κατάργηση όμως των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων στους Δήμους σε πρώτη φάση αναμένεται να δημιουργήσει κάποια προβλήματα τόσο στη μετάβαση, όσο και στις λειτουργίες που είχαν πριν περάσουν στους Δήμους.

Περαιτέρω όμως ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους να διατηρήσουν κατ’ εξαίρεση οργανισμούς και επιχειρήσεις, αφήνοντας ένα μικρό «παραθυράκι» στην αυτοδίκαιη κατάργησή τους. Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε όσους Δήμους έχουν λάβει σχετικές αποφάσεις τα Δημοτικά Συμβούλια έως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. Με  σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι  η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης (άσκηση δραστηριότητας του νομικού προσώπου με εξειδικευμένο αντικείμενο, αξιοσημείωτη/μακρόχρονη απόδοση έργου και ευρύτερη αναγνώριση).

Η διάταξη αυτή του Νόμου έχει επιφέρει το τελευταίο διάστημα ένα «κύμα» εξαιρέσεων από Δήμους σε όλη τη χώρα. Ήδη κάποιοι Δήμοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων έχουν ζητήσει τη διατήρηση Νομικών τους Προσώπων. Στις αποφάσεις τους εκθέτουν μια σειρά από επιχειρήματα που κατά περίπτωση δικαιολογούν την εξαίρεση από το προσφάτως θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την κατάργηση των Νομικών Προσώπων των Δήμων από 1-1-2024 και την απορρόφησή του από τις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες.

Σε πολλές περιπτώσεις τονίζεται ότι η διάλυση και η ενσωμάτωση των αντικειμένων των Νομικών Προσώπων στο Δήμο θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στη δομή αλλά και στον τρόπο λειτουργίας τους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τονίζεται ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να κάνει αυτές τις μεταβάσεις, ενώ από την άλλη θα επιβαρυνθούν περισσότερο οι υπηρεσίες των Δήμων.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις Δήμων που ερευνήσαμε σε όλη τη χώρα με αιτήματα εξαίρεσης:

  • Ο Δήμος Πύλου σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση θα ζητήσει την εξαίρεση στην κατάργηση του Κοινωνικού και Αθλητικού φορέα “Αλληλεγγύη” και των σχολικών επιτροπών.
  • Ο Δήμος Κομοτηνής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα υποβάλει αίτηση για εξαίρεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Παιδείας και Αθλητισμού Κομοτηνής (ΔΚΕΠΠΑΚ) καθώς όπως σημειώνεται είναι ένας σημαντικός φορέας διαφύλαξης , προώθησης και συντονισμού των τοπικών δράσεων για πολλά χρόνια.
  • Ο Δήμος Μεγάρων αναμένεται να ζητήσει τη διατήρηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ)
  • Ο Δήμος Πατρέων αναμένεται να προχωρήσει σε αίτηση για να διασώσει τους τρεις Οργανισμούς του, ανάμεσα σε αυτούς και τον Καρναβαλικό Οργανισμό.
  • Ο Δήμος Αγρινίου ζητά εξαίρεση για την Κοινωφελή Επιχείρηση, τις Σχολικές Επιτροπές και το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΑΠΗ κτλ.
  • Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά την εξαίρεση του Νομικού Προσώπου «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός» ΠΑΚΠΠΟ από τη συγχώνευση. Όπως επισημαίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, το ΠΑΚΠΠΟ αποτελεί έναν βιώσιμο και αναπτυσσόμενο οργανισμό που συμβάλλει με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει στο έργο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
  • Ο Δήμος Μεσολογγίου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών Β. Κατράκη”, που διαχειρίζεται το Μουσείο της Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό.
  • Ο Δήμος Αμφιλοχίας ζητά να διατηρηθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση, καθώς έχει ως μοναδική και αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση και λειτουργία των δημοτικών σφαγείων, που βρίσκονται στην περιοχή Βελαώρα της Τοπικής Κοινότητας Σαρδινίων σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Η διαχείριση των σφαγείων για μια περιοχή που έχει τεράστιο ζωικό κεφάλαιο είναι κρίσιμη για την τοπική οικονομία.

Τώρα, ως προς την περιοχή μας τίθεται ένα ερώτημα αν το θέμα έχει απασχολήσει τους Δήμους της Αρκαδίας. Για το δήμο Γορτυνίας για π.χ. τίθεται ζήτημα αν κρίνεται απαραίτητη τυχόν διατήρηση της μοναδικής Κοινωφελούς Επιχείρησης που διαθέτει με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Γορτυνίας» (ΔΗΚΕΓ). Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει επιδείξει ένα σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια μέσα από τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής που εφαρμόζει (όπως διανομή ΕΤΒΑ), τη διαχείριση των Ιαματικών Λουτρών Ηραίας, μέχρι και την επιχορήγηση σειράς πολιτιστικών δρώμενων στο Δήμο Γορτυνίας. Κατά τη γνώμη μας αυτό θα πρέπει να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας, να παρουσιασθούν όλα τα δεδομένα από την πλευρά του Δήμου κα να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις.

Π.Κ.

@ Εφημερίδα “Γορτυνία”