Αντιπολίτευση Δήμου Γορτυνίας: «Ο Δήμαρχος δεν είναι ιδιοκτήτης του Δήμου» – Απείχε από τη Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στη σημερινή Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Γορτυνίας απείχε ως ένδειξη διαμαρτυρίας η παράταξη “Γορτυνία που μας αξίζει” με επικεφαλής τον Παναγιώτη Μέγα. Η αντιπολίτευση του Δήμου Γορτυνίας διαμαρτύρεται για την απόφαση του Δημάρχου να ορίζει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε μη προκαθορισμένες ημερομηνίες, κάτι που παραβιάζει τον κανονισμό που ισχύει από το 2011. Η αντιπολίτευση ζητά σεβασμό στους κανονισμούς και διαφάνεια στη διοίκηση, ενώ – όπως επισημαίνει – προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για να επιτύχει τη συμμόρφωση.

Ακολουθεί όλο το Δελτίο Τύπου της παράταξης:

“Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Για μία ακόμα φορά η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γορτυνίας γίνεται σε ημερομηνία που βολεύει τον δήμαρχο και όχι σε τακτή
προκαθορισμένη ημερομηνία.

Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης με πλήρη επίγνωση της βαρύτητας της απόφασης
τους δεν θα παραστούν σε αυτή την συνεδρίαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να λειτουργεί μέχρι να ψηφιστεί ο νέος κανονισμός λειτουργίας του, με τον κανονισμό που είναι σε ισχύ από την 20η Ιουνίου 2011 και προβλέπει ότι το τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα.

Στο πλαίσιο καλλιέργειας κλίματος συνεργασίας, τουλάχιστον σε θέματα τυπικής
τήρησης των κανονισμών, είχαν προηγηθεί σαφείς δημόσιες από τον δήμαρχο και τον
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαβεβαιώσεις, ότι τα συμβούλια θα γίνονται σε
τακτές ημερομηνίες τις οποίες ο ίδιος ο δήμαρχος θα επέλεγε με την προϋπόθεση να
είναι προκαθορισμένες. Αυτή θα ήταν κατά δήλωση τους η 1η Δευτέρα κάθε μήνα.
Από ότι φαίνεται ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του ΔΣ είναι δύσκολο να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων ακόμα και σε τυπικά θέματα τήρησης διαδικασιών, που και
οι ίδιοι έχουν δεχθεί και επιβεβαιώσει, αποκαλύπτοντας μία αυταρχική αντίληψη
διοίκησης .

Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να
διευκολύνει την απρόσκοπτη παρουσία μας στις συνεδριάσεις λαμβάνοντας υπόψιν
ότι εκτός από δημοτικοί σύμβουλοι είμαστε και εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι
και επαγγελματίες. Η συμμετοχή μας στα δημοτικά συμβούλια είναι φυσικά
προτεραιότητα και υποχρέωση. Πρέπει όμως να διευκολύνεται με την συνήθη
πρακτική των προκαθορισμένων ημερομηνιών ώστε να ρυθμίζονται και οι
επαγγελματικές μας – συχνά ανελαστικές- δραστηριότητες.

Ο έμπειρος αυτοδιοικητικός, όπως αυτοαποκαλείται κ. Κούλης, πρέπει να
αντιληφθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του
Δήμου και πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στις δραστηριότητες του και
όχι παρεμπίπτουσα υποχρέωση μεταθέτοντας την συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου προβάλλοντας διάφορες αιτιάσεις.

Ο σεβασμός της αντιπολίτευσης, που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα δημοκρατίας
του δήμου και ο ρόλος της οποίας είναι εξ ίσου σημαντικός όσο και ο ρόλος της
συμπολίτευσης, αποτελεί ένδειξη σεβασμού στον πολίτη.

Ο δήμαρχος δεν είναι ιδιοκτήτης του Δήμου. Υπεύθυνος λειτουργός του είναι με
υποχρέωση να φροντίζει για την αποτελεσματική και διαφανή διοίκηση του με
σεβασμό στον πολίτη και στις διαδικασίες.

Η παράταξη του κ. Κούλη σε λίγο κλείνει τους πρώτους έξι μήνες στην διοίκηση του
Δήμου. Θα αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα της εκθέτοντας βεβαίως και τις δικές μας
δραστηριότητες και παρεμβάσεις με την συμπλήρωση του εξαμήνου. Τα πρώτα δείγματα δεν είναι όμως ενθαρρυντικά. Η προσπάθεια μας να κάνουμε yπεύθυνη και δημιουργική αντιπολίτευση προσκρούει στην άρνηση να απαντά υπεύθυνα σε θεσμικά ερωτήματα που έχουμε υποβάλει νόμιμα στην γραμματεία του Δήμου και στις υπηρεσίες του. Αρνείται επιμελώς να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να απαντήσει υπεύθυνα, γνωστοποιώντας μας στοιχεία που του ζητάμε, ως οφείλει άλλωστε σαν προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου υποστηριζόμενος στο ρόλο αυτόν από την γενική γραμματέα του Δήμου.

Τα ερωτήματα μας θα απαντηθούν οπωσδήποτε εκμεταλλευόμενοι πρώτα τις  διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και ασκώντας κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα μας.

Ελπίζουμε βέβαια να έχει ήδη αναθεωρήσει την εμφαντικά διατυπωθείσα άποψη του στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο δήμαρχος σαν ανώτατος άρχων του Δήμου δεν ελέγχετε και δεν λογοδοτεί σε κανέναν.

Αυτά προς το παρόν.

Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Γορτυνίας
– Μέγας Παναγιώτης
– Μηλιώνης Νικόλαος
– Παρασκευόπουλος Παναγιώτης
– Πυρπυρής Καλλίμαχος
– Σταθάς Κωνσταντίνος
– Στρίκος Δημήτριος
– Τσέκας Δημήτριος
– Τσιόγκας Ιωάννης