Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Επ. Ο.  Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου λόγω της Ανάβασης

Θ Ε Μ Α: « Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Επ. Ο.  Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, λόγω διεξαγωγής του αγώνα αυτοκινήτων με την επωνυμία « 21η ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ», που διοργανώνει η [Ο.Μ.Α.Ε. / START LINE], το Σάββατο (23-7-2022) και από ώρες 11.00 – 20.00 και την Κυριακή (24-7-2022) από ώρες 11.00 – 17.00 »

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 3. Τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
 5. Την υπ΄αρίθμ. 7391/22/1511329 από 19/07/2022 Απόφαση κ. Γενικού Περιφ. Αστυν. Διευθυντή Πελοποννήσου (σχετικά με την τέλεση του ανωτέρω αγώνα).
 6. Την ανάγκη επιβολής προσωρινών μέτρων στην κυκλοφορία των οχημάτων κατά την διάρκεια τέλεσης αγώνα «21η ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ» .
 7. Την υπ. αριθ. 7462/22/1513081 από 19/7/2022 αναφορά του Α. Τ. Γορτυνίας.
 8. Την υπ. αριθ. 7462/22/1321146 από 24/6/2022 αναφορά του Α. Τ. Γορτυνίας.
 9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη – αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

 1. α. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας και στις δύο κατευθύνσεις, στην οποία θα διεξαχθεί ο διαλαμβανόμενος στο θέμα αγώνας, κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτού.

β. Απαγορεύουμε τη στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην ανωτέρω οδό, κατά μήκος της διεξαγωγής του αγώνα,  κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτού.

γ. Των ανωτέρω απαγορεύσεων εξαιρούνται τα αγωνιστικά οχήματα που μετέχουν στον αγώνα, καθώς και τα οχήματα των διοργανωτών της εκδήλωσης και τυχόν έκτακτης ανάγκης όχημα.

 1. Η απόφαση αυτή ισχύει για το Σάββατο (23-7-2022) και ώρες 11.00 – 20.00 και Κυριακή (24-7-2022) και ώρες 11.00-17.00.

– Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Δημητσάνα προς Στεμνίτσα και αντίστροφα, θα διεξάγεται είτε από την ανώνυμη δημοτική οδό στη θέση «Κεφαλάρι Αγ. Ιωάννη» είτε  κατά διαστήματα από την εν λόγω οδό, ύστερα από συνεννόηση του Αλυτάρχη του Αγώνα και του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Γορτυνίας, όπως αντίστοιχα τα οχήματα που θα κινούνται από Δημητσάνα προς Ζυγοβίστι και αντίστροφα.

 1. Η διακοπή της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα πραγματοποιηθεί από το Α. Τ. Γορτυνίας, σε συνεργασία με τους διοργανωτές του αγώνα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Τοποθέτηση από την διοργανώτρια επιτροπή του αγώνα, της προβλεπόμενης σήμανσης, για τη διακοπή της κυκλοφορίας (προειδοποιητική – ρυθμιστική σήμανση  κ.λ.π.).

β. Διάθεση από την παραπάνω επιτροπή, του απαιτούμενου  προσωπικού για την ενημέρωση των οδηγών.

 1. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ – 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 112 /13-7-2010).-

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δ. ΠΑΠΠΑΣ

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ