Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Μαίναλο για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Σύμφωνα με απόφαση, που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Ε.Σκαντζού, προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και η παραμονή των εκδρομέων στις κάτωθι περιοχές για τις μέρες και ώρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5, της αντιπυρικής περιόδου 2023:

1. Τον ορεινό όγκο του Μαινάλου, που περικλείεται από τις εθνικές και επαρχιακές
οδούς (Τρίπολη – Λεβίδι – Βυτίνα – Μαγούλιανα – Βαλτεσινίκο – Δημητσάνα –
Στεμνίτσα – Σύρνα -Ψάρι – Παλαιομοίρι – Καράτουλας – Βάγγος – Αραχαμίτες – Δόριζα –
Μάκρη – Τρίπολη).

Τονίζεται ότι στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και το οδικό ασφαλτοστρωμένο
τμήμα Αλωνίσταινα – Βυτίνα – Οστρακίνα – Άνω Καρδαράς και Ελάτη – διασταύρωση
επαρχιακής οδού Χρυσοβιτσίου – Στεμνίτσας (Κατασκηνώσεις Κωτσόβολου).

2. Το δάσος Σκυρίτιδας – Βλαχοκερασιάς, όπως ορίζεται από το περίγραμμα
Βλαχοκερασιά –Κερασιά – Εθν. Οδός Τρίπολης-Σπάρτης (από 18ο ως το 40ο χιλιόμετρο)
– νότιο σύνορο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας – Αχούρι – Κοίτη του ποταμού
Ευρώτα – Αγριακόνα –Μαυρόγιαννης – Λαγκάδα – Βλαχοκερασιά).

3. Tην εδαφική έκταση του Εθνικού Δρυμού Πάρνωνα, που περιλαμβάνεται στα
διοικητικά όρια της Π.Ε. Αρκαδίας, όπως προκύπτει από τη με αρίθ. 33999/6-09-2010
Κ.Υ.Α. «Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία
χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου και των
πρώην Δήμων Σκυρίτιδας, Τυρού του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος
και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών
(Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» (ΦΕΚ 353/τ.
ΑΑΠ/06.09.2010) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 160/τ.ΑΑΠ/16.06.2011 και ΦΕΚ
226/τ.ΑΑΠ/15.4.2013)».

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 649ebe02fb544e57f8b1960e στις 30/06/23 14:36

4. Τα περιαστικά αλσύλια της Δ.Κ. Τρίπολης (Αγίου Γεωργίου, Αγίων Θεοδώρων, Αγίου Ιωάννη, Μάη Θανασάκου), καθώς και το πευκοδάσος στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου
Τρίπολης.

5. H Περιοχή της ΑΓ, Θεοδώρας και της πέριξ περιοχής

Από την προηγούμενη θα δημοσιοποιείται ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών στην
αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr), όπου θα παρουσιάζονται οι περιοχές που θα
εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων, επισημαίνοντας την
κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή), 5 (κατάσταση συναγερμού).

Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία στα επαρχιακά και κύρια δημοτικά
δίκτυα που συνδέουν και εξυπηρετούν τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των
συγκεκριμένων περιοχών , καθώς και για τα άτομα που η δραστηριότητά τους σχετίζεται με τις προαναφερόμενες περιοχές, πράγμα που οφείλουν να περιορίσουν στο άκρως απαραίτητο τις δραστηριότητές τους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Πυροπροστασίας και των Πυροσβεστικών Διατάξεων.
Δελτίο τύπου θα εκδίδεται από την προηγούμενη από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη
για την ενημέρωση του κοινού, το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες μέσω
τηλεομοιότυπου (fax) και email. Παρακαλούμε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους για την σήμανση και τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την ενημέρωση των κατοίκων.

Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 458 του Π.Κ.