Αποφάσεις για νέα έργα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Κοπανακίου, στον Δήμο Τριφυλίας, στη Μεσσηνία, με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ.

Προέβη επίσης στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τις προϋπολογισμού 125.000 ευρώ εργασίες αποκατάστασης της βατότητας στον δρόμο Αγιος Ανδρέας – Αγιος Γεώργιος, στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, στην Αρκαδία.

Ενέκρινε, εξ άλλου, την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού –προϋπολογισμού 150.000 ευρώ- για την κατασκευή τεχνικών και καθαρισμούς με σκοπό την απορροή των ομβρίων υδάτων στην εθνική οδό Τρίπολη – Πύργος και συγκεκριμένα στο τμήμα Τρίπολη – Σκοπή.

Τέλος, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στον διαγωνισμό με αντικείμενο το προϋπολογισμού 83.000 ευρώ έργο αποκατάστασης κελιού (και άλλες εργασίες) στη μονή Ζωοδόχου Πηγής στην Ροΐτσα, στην Μέλισσα του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Δ.Τ. Περιφέρειας