14 C
Δημητσάνα
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Βίντεο με μαθητές Γορτυνίας πριν 37 χρόνια!

Εκλεκτός φίλος μας έστειλε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο με μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο της Κοντοβάζαινας πριν 37 χρόνια!! Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ που είχε επιμεληθεί ο  γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Λυμπερόπουλος το 1971. Σε αυτό μαθητές του σχολείου από την Κοντοβάζαινα αλλά και από τα γύρω χωριά (Δήμητρα, Βελημάχι, Μοναστηράκι, Βούτσι κ.α.) μιλάνε για το όνειρό τους να σπουδάσουν, εγκαταλείποντας την αγροτική ζωή και παράλληλα εξιστορούν προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ποδαρόδρομο 2-3 ωρών πολλών μαθητών από τα γύρω χωριά για να φτάσουν στο σχολείο..

Είναι ένα βίντεο που σίγουρα «ξυπνά» πολλές αναμνήσεις!

Οι παλαιότεροι θα θυμηθούν & θα συγκινηθούν και οι νεότεροι θα μάθουν αρκετά για εκείνα τα δύσκολα χρόνια...

600 μαθητές στα Γυμνάσια- Λύκεια το 1998

gumnasiolagkadion.e-gortynia.gr

 

600 μαθητές στα Γυμνάσια- Λύκεια το 1998, ενώ σήμερα μόλις 268!

 

Το 1998 στα Γυμνάσια- Λύκεια της Γορτυνίας μας φοιτούσαν συνολικά 600 μαθητές (σύμφωνα με άρθρο της εφημ. ¨Γορτυνία¨ τον Οκτώβριο του 1998). Ένα χρόνο νωρίτερα είχε κλείσει και το Γυμνάσιο Βαλτεσινίκου. Πιο αναλυτικά η δυναμικότητα των Σχολείων είχε ως εξής

gumnasiolagkadion.e-gortynia.grΤο εγκαταλελειμμένο πλέον Γυμνάσιο- Λύκειο Λαγκαδίων

ΤΡΟΠΑΙΑ: Γυμνάσιο 160 μαθητές, Λύκειο 130
ΛΑΓΚΑΔΙΑ: Γυμνάσιο και Λύκειο, σύνολο 120 μαθητές
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ: Γυμνάσιο 52, Λύκειο 28
ΒΥΤΙΝΑ: Γυμνάσιο 32, Λύκειο 19
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ: Γυμνάσιο 33 μαθητές
ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Γύρω στα 30-35 παιδιά

720 μαθητές στα Δημοτικά Σχολεία το 1998!

05dhmotiko sxolio dhmhtras1965

Αναδημοσιεύουμε άρθρο από την εφημερίδα «Γορτυνία» του μηνός Νοεμβρίου 1988:

«Από τα 110 Σχολεία που λειτουργούσαν κάποτε 33 ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ
* Φοιτούν συνολικά 720 μαθητές!

05dhmotiko sxolio dhmhtras1965Το Δημοτικό Σχολείο στη Δήμητρα Γορτυνία το έτος 1965
(φωτό Βασ. Αθ. Κουτρουμάνου)

Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων

kontovazaina xristougenna

kontovazaina xristougennaΧριστουγεννιάτικη φάτνη στην Πλατεία της Κοντοβάζαινας

Σε ό­λα τα χω­ρι­ά μας “ξη­με­ρώ­νουν Χρι­στού­γεν­να, χρο­νι­ά­ρα η­μέ­ρα”. Η χα­ρά εί­ναι με­γά­λη. Εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη γι­ορ­τή της χρι­στι­α­νο­σύ­νης και γι­ορ­τά­ζε­ται με ι­δι­αί­τε­ρη πα­ρα­δο­σι­α­κή ευ­λά­βει­α α­πό τον λα­ό μας. Οι γι­ορ­τα­στι­κές ε­τοι­μα­σί­ες αρ­χί­ζουν σχε­δόν α­πό τις αρ­χές του Δε­κεμ­βρί­ου και ο­λο­κλη­ρώ­νον­ται την πα­ρα­μο­νή με τα τε­λευ­ταί­α ψώ­νι­α.

Οι κα­λοί νοι­κο­κυ­ραί­οι, άν­δρες χω­ρι­κοί, ξω­μά­χοι φρον­τί­ζουν τις έ­ξω α­πό το σπί­τι δου­λει­ές και οι κα­λές νοι­κο­κυ­ρές τις δου­λει­ές του σπι­τι­ού, ώ­στε την πα­ρα­μο­νή να εί­ναι ό­λα έ­τοι­μα. Οι άν­δρες α­σχο­λούν­ται με τα σπαρ­τά που τε­λει­ώ­νουν στις δέ­κα με δε­κα­πέν­τε του μή­να, με την πε­ρι­ποί­η­ση των γι­δο­προ­βά­των, την βό­σκη­ση τους, την τρο­φή τους (σα­νό, τρι­φύλ­λι­α, βε­λό­νι­α, ξύ­λα) στα υ­πο­στα­τι­κά, με τα ζώ­α και το σφα­χτό της η­μέ­ρας. Οι νοι­κο­κυ­ρές συ­γυ­ρί­ζουν τα σπί­τι­α (κα­θα­ρι­ό­τη­τα, στρώ­σι­μο, χρι­στό­ψω­μα, γλυ­κά κ.τ.λ.!, γι­α­τί πε­ρι­μέ­νουν τους δι­κούς τους (παι­δι­ά, νύ­φες, εγ­γό­νι­α) να έρ­θουν α­πό τις πο­λι­τεί­ες - συ­νή­θως τις πα­ρα­μο­νές - και πρέ­πει το σπί­τι να εί­ναι σε ό­λα του τα­κτο­ποι­η­μέ­νο.

Ηλ. ρεύμα σε Χώρα-Ράχες-Νεοχώρι το 1971!

Απόσπασμα από την Εφημερίδα «Γορτυνία» - Μάιος 1971

«Ηλεκτροφωτίστηκαν τα χωριά του τ.Δήμου Θελπούσης

Ένα από τα ζωτικότερα προβλήματα των κατοίκων των χωριών του τ.Δήμου Θελπούσης ήτο η έλλειψις του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόβλημα τούτο, προ μηνός περίπου, έγινε πραγματικότητα. Ούτω τα χωρία Χώρα, Ράχες, Νεοχώριο απέκτησαν το πολυπόθητον ηλεκτρικόν φως.