Δείτε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Παρακολουθήστε ζωντανά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023 – 2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.
2. Υποβολή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Γορτυνίας και ορισμός υπευθύνου για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
3. Αποδοχή σχεδίου καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2023 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
4. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κου Αθανάσιου Καβουρίνου και οριστική λύση μίσθωσης μεταξύ Δήμου Γορτυνίας και «ABUNDANTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», η οποία αφορά στο δημοτικό ξενοδοχείο της Δημητσάνας.
5. Συμπλήρωση της με αρ. 69/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας με θέμα: «Αποτίμηση και καταβολή σε χρήμα του γάλακτος που δεν χορηγήθηκε εντός του έτους 2021 στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Γορτυνίας».
6. Αίτημα της εκπροσώπου του Ομίλου Κυριών Βυτίνας για παραχώρηση σχολικού χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας για την υλοποίηση προγράμματος δράσεων.
7. Αίτημα του κου Νικολάου Αποστολόπουλου, διαχειριστή της Ξενοδοχειακής ΙΚΕ «ΑΣΝ Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» για την πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Δημητσάνας.
8. Αίτημα κ. Χαράλαμπου Γεωργακόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου, για επέκταση δικτύου υδροδότησης.
9. Υλοτομήσεις δέντρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.