Δείτε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

H Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτυνίας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 06:00 μ.μ. εδώ: shorturl.at/bgiwA

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Αποδοχή ποσού 42.090,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.
 2. Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύου μονοπατιών Λίμνης Λάδωνα – Δασικό Σύμπλεγμα Κάπελης, Καταρράκτες Νεμούτας στο Βόρειο – Δυτικό όριο του Δήμου Γορτυνίας», με κωδικό ΟΠΣ 5200592 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014 – 2020”.
 3. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας.
 4. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
 5. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗ.Κ.Ε.Γ.) για το οικονομικό έτος 2023.
 6. Έγκριση 1ης Παράτασης  του έργου «Κατασκευή οδοποιίας οικισμού Βοδίνο Δήμου Γορτυνίας».
 7. Έγκριση 1ης Παράτασης  του έργου «Ανακατασκευή μαντρότοιχου στην Τ.Κ.Ελληνικού και ανακατασκευή ιστορικού πηγαδιού στον οικισμό Βοδίνο της Τ.Κ.Παλαμαρίου Δήμου Γορτυνίας».
 8. Έγκριση 1ης Παράτασης  του έργου «Αντιστήριξη – αποκατάσταση δημοτικών οδών στην Δ.Ε.Κλείτορος»
 9. Έγκριση Παράτασης του έργου «Περιφερειακός δρόμος Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας (από τον Άγιο Ιωάννη έως τη διασταύρωση Καλυβάκια)».
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:  «Συντήρηση-επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ Βαλτεσινίκου».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:  «Αντιμετώπιση επειγουσών ζημιών και βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Κοντοβάζαινας που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα».
 12. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
 13. Έγκριση δέκατης πέμπτης (15ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
 14. Έγκριση δέκατης έκτης (16ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.