Δείτε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Σήμερα στις 06:00 μ.μ. η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτυνίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τη facebook σελίδα: «Δήμος Γορτυνίας/Municipality of Gortynia». Παρακολουθήσετε την τηλεδιάσκεψη εδώ:

https://www.facebook.com/events/871637544054188/?ref=newsfeed

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Αποδοχή ποσού 28.060,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.
2. Έγκριση εκσκαφών Ο.Τ.Ε. σε διαδρομές τηλεφωνικών δικτύων σε δημοτικούς χώρους, για το 2023, για την ικανοποίηση έκτακτων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.
3. Έγκριση της με αρ.202/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας με θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης για τη δράση “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του “Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0” και σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας έτους 2022».
4. Αποδοχή της διανομής της κληρονομιαίας περιουσίας του αειμνήστου Συμεών Κατσίνη.
5. Αποδοχή της με αρ. 5/31.08.2022 Απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα: «Μεταβίβαση χώρων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Βυτίνα στον Δήμο Γορτυνίας».
6. Αίτημα της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, για παραχώρηση του Πανταζοπούλειου Πνευματικού Κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Βυτίνας για τη διεξαγωγή του 1ου Winter School Λεμφοιδήματος.
7. Έγκριση ενδέκατης (11ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2022.
8. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γορτυνίας έτους 2023.