Διακήρυξη για τη “Συντήρηση βελτίωση κατά τμήματα ε.ο. Καρύταινα-Ατσίχολος-Βλαχοράπτη-Παλαιόκαστρο”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (39): ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΑΤΣΙΧΟΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΡΑΠΤΗ ΠΑΛΙΑΟΚΑΣΤΡΟ »
Εκτιμώμενης αξίας 700. 000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %)

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 700 – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΑΤΣΙΧΟΛΟΣ ΑΔΑΜ (2)

4 Διακήρυξη_ERGA_XAMILOTERI_KATW_TWN_ORIWN_ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ pdf