Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στη Γορτυνία

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 31/10/2022 λόγω εργασιών συντήρησης του
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω
Τ.Δ.:

Από ημ/νία και ώρα: 31/10/2022 08:00 π.μ.

Έως ημ/νία και ώρα: 31/10/2022 13:30 μ.μ.

Περιγραφή περιοχής: Δ.Δ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ, ΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΚΕΡΠΙΝΗ, ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΥΤΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΓΑΛΑΤΑ, ΜΠΟΥΛΙΑΡΙ, ΠΤΕΡΙΑ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)
27950 / 43780