Διακοπή ρεύματος σε χωριά της Γορτυνίας την Παρασκευή

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 19/04/2024 λόγω επειγουσών εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής
19/04/2024

09:00 π.μ.

19/04/2024

10:00 π.μ.

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ.: ΠΡΑΣΙΝΟ, ΑΓΡΙΔΙ, ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ, ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ, ΒΥΤΙΝΑ, ΝΥΜΦΑΣΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ, ΣΙΝΤΖΙ, ΔΙΑΚΟΠΙ

       
       

 

 

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής
19/04/2024

08:30 π.μ.

19/04/2024

11:30 π.μ.

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ.: ΒΕΛΗΜΑΧΙ, ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ, ΠΑΡΑΛΟΓΓΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΛΑΚΚΕΣ, ΠΕΤΑ

       
       

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

 

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)

27950 / 43780