Διακοπή ρεύματος τη Δευτέρα στη Ζάτουνα

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 27/03/2023 λόγω εργασιών συντήρησης
του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα
παρακάτω Τ.Δ. :
Από ημ/νία και  ώρα: 27/03/2023
08:00 π.μ.

Έως ημ/νία και ώρα 27/03/2023
14:30 μ.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. : ΖΑΤΟΥΝΑΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι αυτό λοιπόν οι
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)
27950 / 43780