Διακοπή σε χωριά της Γορτυνίας την Τετάρτη

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 11/10/2023 λόγω εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής
11/10/2023

08:00 π.μ.

11/10/2023

11:30 π.μ.

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. ΑΕΤΟΡΑΧΗ, ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ, ΔΟΞΑ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΥΣΣΑΡΕΑ, ΣΑΡΑΚΙΝΙ καθώς και οι ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΑΡΑΠΗΔΕΣ, ΠΑΠΠΑΔΑΣ, ΣΑΡΛΕϊΚΑ
11/10/2023

08:00 π.μ.

11/10/2023

14:30 μ.μ.

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΑΝΙ
       

 

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

 

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)

27950 / 43780