Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος

LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

ΗΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.σε συνεργασία με το ΔΗΜΟΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση-διαβούλευση, που θα πραγματοποιηθεί στη Μεγαλόπολη, την Τρίτη06/06/2023& ώρα8:00 μ.μ, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίουμε αντικείμενο τη διαβούλευση για το σχεδιασμότου νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου, και την ανάπτυξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένης στις ανάγκες της περιοχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2545/10.10.2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή, η παρουσία και η συμμετοχή σας στην ανωτέρω εκδήλωση.

Για την ΑΝΒΟΠΕ  Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ &

 Δήμαρχος Γορτυνίας

 

ΚΟΥΛΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Για το Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος

 

  

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ