Δημιουργία Σταθμού EKAB στο Δήμο ζητά το Δημοτικό Συμβουλίου Γορτυνίας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στη Δημητσάνα τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και η οποία αναρτήθηκε σήμερα 18 Νοεμβρίου 2022 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ συζητήθηκε το θέμα που αφορά τη δημιουργία Σταθμού Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στο Δήμο Γορτυνίας.

O Δήμαρχος εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
«Ο Δήμος Γορτυνίας αποτελείται από 140 Κοινότητες και οικισμούς περίπου, είναι ο τρίτος κατά σειρά μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε έκταση μετά τους Δήμους Τρίπολης και Σπάρτης, με έκταση 1.050,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις για την απογραφή του 2021, ανέρχεται περίπου στους 8.500 μόνιμους κατοίκους.
Στο Δήμο Γορτυνίας ο οποίος συστάθηκε το 2010 από την συνένωση οκτώ (08) πρώην Δήμων, για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων, λειτουργούν δυο (02) Κέντρα Υγείας, ένα (01) στα Τρόπαια και ένα (01) στην Δημητσάνα, έδρα του Δήμου, καθώς και δεκατρία (13) Αγροτικά Ιατρεία, όταν φυσικά αυτά στελεχώνονται από Αγροτικούς Ιατρούς. Η δε γεωμορφία του Δήμου καθιστά αυτόν δύσκολα προσπελάσιμο ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον υπάρχουν κοινότητες και οικισμοί που βρίσκονται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από τα Κέντρα Υγείας και ακόμη περισσότερο από το Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης.
Οι κάτοικοι του Δήμου Γορτυνίας ασχολούνται κυρίως με εργασίες υπαίθρου (γεωργία, κτηνοτροφία) και με την παροχή υπηρεσιών (καταλύματα διαμονής, καταστήματα εστίασης κ.λ.π.), ενώ παράλληλα στον Δήμο λειτουργούν συνολικά δεκαεπτά (17) σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν περίπου πεντακόσιοι (450) μαθητές.
Επιπρόσθετα από τα όρια του Δήμου μας και για εξήντα χιλιόμετρα (60) διέρχεται η Εθνική Οδός Τρίπολης Πύργου, με αρκετά μεγάλο φορτίο κίνησης οχημάτων καθημερινά.
Τονίζουμε ιδιαίτερα την μεγάλη επισκεψιμότητα που δέχεται ο Δήμος μας, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αλλά και καθημερινά πλέον, καθώς επίσης και το εκτεταμένο πιστοποιημένο δίκτυο μονοπατιών και φαραγγιών στα οποία πεζοπορούν εκατοντάδες άνθρωποι. Σημειώνεται, επίσης, ότι, μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου μας κατατάσσεται στους γερασμένους και κατά συνέπεια βρίσκεται σε διαρκή ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων της υγείας του, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες ώστε να στηριχθούν οι υπάρχοντες κάτοικοι, αλλά και να διευκολύνουμε όσους προβληματίζονται να επιστρέψουν στον τόπο τους.
Με την παρούσα απόφαση το Δημοτικό μας Συμβούλιο αιτείται την δημιουργία ενός νέου Τομέα ΕΚΑΒ στο Δήμο Γορτυνίας ο οποίος θα συμβάλλει στην πιο άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών της ευρύτερης περιοχής.
Ο νέος Τομέας ΕΚΑΒ στο Δήμο μας θα καλύπτει επαρκώς τόσο τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της περιοχής, όσο των επισκεπτών του Δήμου, καθώς και τον οδικό άξονα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου, όπου κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία τουριστική αύξηση και ως εκ τούτου οι ανάγκες διακομιδής των περιστατικών είναι αυξημένες, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας με ταχείς χρόνους διακομιδής και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεσή μας να διαθέσουμε τον αναγκαίο χώρο στέγασης του νέου Τομέα, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για τη δημιουργία του νέου Τομέα, με την παράλληλη στελέχωση με Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου αλλά και ασθενοφόρων οχημάτων.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε, κάθε αρμόδιο φορέα όπως εξετάσει και αξιολογήσει άμεσα το σοβαρό αυτό ζήτημα και όπως προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματος, της δημιουργίας Σταθμού Ε.Κ.Α.Β. στο Δήμο Γορτυνίας Αρκαδίας.
Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας, αναλογιζόμενο την σημαντικότητα του αιτήματος για δημιουργία σταθμού Ε.Κ.Α.Β. στο Δήμο Γορτυνίας να ψηφίσει ομόφωνα την παρούσα εισήγηση –αίτημα, το οποίο θα αποσταλεί προς τον Υπουργό Υγείας, τον Διοικητή του Ε.Κ.Α.Β. και την 6η Υ.Π.Ε.».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως ακριβώς καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά, κατά την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έκαναν ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τοποθετήθηκαν.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφους είκοσι επτά (27) υπέρ της πρότασης, και αφού έλαβε
υπόψη τις διατάξεις του Νόμου:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισήγηση του κου Δημάρχου, για δημιουργία Σταθμού Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στο Δήμο Γορτυνίας, στο σύνολο της.
Β. Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα άμεσης δημιουργίας Σταθμού Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στο Δήμο Γορτυνίας με την παράλληλη στελέχωση του με Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου αλλά και ασθενοφόρων οχημάτων.
Γ. Προτίθεται να διαθέσει δημοτικό χώρο, ο οποίος θα κριθεί κατάλληλος και επαρκής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. προκειμένου να στεγαστεί ο νέος Σταθμός.
Γ. Κοινοποιεί την παρούσα στο Υπουργείο Υγείας, στη Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β., στην 6η Υ.Π.Ε. καθώς και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.