Δήμος Γορτυνίας: Οριστικά αποτελέσματα για πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα με τη βαθμολογία κατάταξης για πρόσληψη καθαριστών – στριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ