Δήμος Γορτυνίας: Οριστικά αποτελέσματα για πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα με τη βαθμολογία κατάταξης για την πρόσληψη καθαριστών-στριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ