Δήμος Γορτυνίας: Προσωρινά αποτελέσματα για πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα με τη βαθμολογία κατάταξης για πρόσληψη καθαριστών – στριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ