Αλλαγή ημερομηνίας της λαϊκής αγοράς Μεγαλόπολης λόγω 28ης Οκτωβρίου

Ενημερώνουμε το αγοραστικό κοινό και τους πωλητές, ό,τι λόγω της Αργίας της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η Λαϊκή Αγορά της Μεγαλόπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022.
Ο Αντιδήμαρχος
Δημήτρης Σιέμπος