Δήμος Μεγαλόπολης: Υπογράφηκε η Σύμβαση για την Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο και τον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας TEDRA κ. Ιωάννη Τόλιο η σύμβαση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Μεγαλόπολης», (αναβάθμιση λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της Μεγαλόπολης), με προϋπολογισμό μελέτης 1.850.000,01 €, με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ύψους 1.520.000,00 € και του 4ου Ε.Α.Π. ύψους 330.000,01 €.
Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου θα ξεκινήσουν άμεσα και περιλαμβάνουν:
– Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την απορροή των όμβριων υδάτων από την έκταση των εγκαταστάσεων.
– Συντήρηση – επισκευή του κτιρίου διοίκησης της εγκατάστασης.
– Κατασκευή νέας δεξαμενής επεξεργασίας λυμάτων.
– Συντήρηση, αντικατάσταση, ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού, στο σύνολο των εγκαταστάσεων.
– Αναβάθμιση της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), ώστε οι επεξεργασμένες εκροές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην άρδευση.
Ένα μεγάλο πρόβλημα για το Δήμο μας, που μας ταλαιπωρεί εδώ και 12 έτη που δεν λειτουργούσε ο βιολογικός με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον αλλά και με απειλούμενες βαριές οικονομικές επιπτώσεις, βαίνει προς την λύση του.
Αυτή η θετική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα, για ακόμα μια φορά, της στενής συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου μας και των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης που μας υποστηρίζουν, καθώς και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.
Εκ του Δήμου