Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2023

Αυτήν την εβδομάδα προετοιμάζουμε το προεκλογικό φύλλο της εφημερίδος «Γορτυνία». Για τυχόν καταχωρήσεις συνδυασμών καθώς και υποψηφίων δημοτικών & περιφερειακών συμβούλων η καταλυτική ημερομηνία είναι το Σάββατο 16/9.

Για τις καταχωρήσεις τόσο στην εφημερίδα «Γορτυνία» όσο και στην ενημερωτική της ιστοσελίδα www.e-gortynia.gr μπορείτε να ενημερωθείτε τηλεφωνικώς στο 210.38.01.701.

**Παρακαλούμε για την έντυπη έκδοση η επικοινωνία να είναι άμεση, προκειμένου να υπολογιστεί ο συγκεκριμένος χώρος.

**Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση δημοσιεύουμε τα ονόματα συμπατριωτών μας Αρκάδων που κατεβαίνουν σε κάποια εκλογική περιφέρεια εκτός Αρκαδίας είτε ως Δήμαρχοι, είτε ως Δημοτικοί ή Περιφερειακοί Σύμβουλοι, με οποιοδήποτε κόμμα και πάντα προτρέπουμε τους συμπατριώτες να τους υποστηρίζουν με τον τρόπο τους. Η απλή αναφορά είναι δωρεάν. Αν υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι, σε οποιοδήποτε Δήμο, πλην των προαναφερθέντων (τους οποίους πληροφορηθήκαμε, είτε οι ίδιοι, είτε μας ενημέρωσαν), παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσουν.