Δωρεά Ιδρύματος Μποδοσάκη στη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας

Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται με την Eurolife FFH για να υποστηρίξει το έργο και τους σπουδαστές του Δ.Ι.Ε.Κ. Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας.

Με τη δωρεά της Eurolife FFH θα καλυφθούν δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου της Σχολής, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εξωστρέφειας του Δ.Ι.Ε.Κ..

Η Στεμνίτσα Αρκαδίας είναι μια περιοχή στην οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας στη νεότερη Ελλάδα. Εκεί, από τη δεκαετία του ’70, υπάρχει η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας, όπου σήμερα στεγάζεται το Δ.Ι.Ε.Κ., με τους αποφοίτους του να αποτελούν άριστους τεχνίτες, συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβίωση της Στεμνίτσας ως αργυροχρυσοχοΐκού κέντρου και η υποστήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της προσφοράς ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης και ευκαιριών σε ανθρώπους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας.

Αναλυτικότερα, η δωρεά περιλαμβάνει:

  • Εξοπλισμό της Σχολής με εργαλεία, πρώτες ύλες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικά σχεδιαστήρια, καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό, που θα επιτρέπει τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό κοσμημάτων και εκτυπώσεων μεγάλων σχεδίων και σχεδίων 3D
  • Διοργάνωση σε ετήσια βάση σεμιναρίων σε εξειδικευμένες τεχνικές του κλάδου
  • Προσθήκη επιπλέον ωρών πρακτικής εκπαίδευσης για τους σπουδαστές σε εβδομαδιαία βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους
  • Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για τη Σχολή
  • Συμμετοχή της Σχολής σε εκθέσεις κοσμήματος στην Ελλάδα
  • Υποστήριξη των σπουδαστών της Σχολής μέσω προσφοράς ατομικών μηνιαίων κουπονιών προς χρήση σε τοπικά καταστήματα, ενισχύοντας έτσι και την τοπική οικονομία