Δόθηκε η παράταση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ΤΑΠ ΤΟΚ

Δόθηκε η παράταση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ΤΑΠ ΤΟΚ, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας αφουγκραζόμενο την αγωνία των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» ανέλαβε την πρωτοβουλία και υπέβαλε αίτημα προς την ΕΥΔ Πελοποννήσου για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων. Το αίτημα έγινε δεκτό και πλέον η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσής τους είναι η 31/12/2023 και η προθεσμία υποβολής του αιτήματος τελικής επαλήθευσης η 31/01/2024.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννης Τρουπής, φανερά ικανοποιημένος από την άμεση ανταπόκριση της ΕΥΔ Πελοποννήσου, επισημαίνει: «Η παράταση που ζητήσαμε θα συντελέσει έτσι ώστε τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων να ολοκληρωθούν και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στις επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο χωρίς να έχουν χρηματοδοτηθεί για το ενδιάμεσο αίτημα καταβολής ενίσχυσης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου κ.Ψαράκη Αντώνιο καθώς και το προσωπικό της ΕΥΔ Πελοποννήσου για την αγαστή συνεργασία που έχουμε για την προώθηση της επιχειρηματικότητας του νομού μας και ευελπιστούμε στη συνέχιση και την περαιτέρω αναβάθμιση της εποικοδομητικής μας συνεργασίας στο μέλλον».