Δράση προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών στη Δημητσάνα

Δράση προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών στη Δημητσάνα διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος “Αετοί Γορτυνίας” σε συνεργασία με το Κέντρο Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών.