Εγκαίνια πέτρινης βρύσης στην κεντρική πλατεία Βυτίνας

Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου πέτρινης βρύσης στην κεντρική πλατεία της Βυτίνας που έχει φτιαχτεί στη μνήμη του Κώστα Παναγόπουλου, Αντιπρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και φέρει το όνομά του.