Εκδηλώσεις των ΑΝΒΟΠΕ-Δήμου Γορτυνίας για το νέο LEADER

Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Η ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Γορτυνίας, σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση-διαβούλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βυτίνας,, την Πέμπτη 11/05/2023 και ώρα 19:00, με αντικείμενο τη διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου, και την ανάπτυξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένης στις ανάγκες της περιοχής.

Επίσης, ενημερωτική συνάντηση-διαβούλευση, θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων, την Παρασκευή 12/05/2023 και ώρα 19:00, με αντικείμενο τη διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας
Πελοποννήσου, και την ανάπτυξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένης στις
ανάγκες της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2545/10.10.2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ). για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή, η παρουσία και η συμμετοχή σας στις ανωτέρω εκδηλώσεις.

Για την ΑΝΒΟΠΕ  Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Για το Δήμο ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΛΗΣ