Εκδήλωση στη Στεμνίτσα με Τσέρτο, Καραγιάννη και Κλωναρίδη

Εκδήλωση στη Στεμνίτσα από τον Πατριωτικό Σύνδεσμο Τρικολώνων την Κυριακή 14 Αυγούστου.