Εκλογές για Δ.Σ. στην Αθλητική Ένωση Δημητσάνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Δημητσάνας προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28-08-23 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο διασυνεδριακό κέντρο Δημητσάνας με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
α.Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ
Β.Οικονομικος απολογισμος
γ.Έκθεση εξελεκτικής επιτροπής
δ.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών
ε.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ
Έκ της Διοίκησης