Εκλογές στην Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος – Υποβολή υποψηφιοτήτων

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. στην συνεδρίασή του την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει, σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. (άρθρα 10-11-12-13), τους συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε. στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2/4/2023, στα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζωρτζ 9, 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος) και ώρα 10.30 πμ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 23/4/2023, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής  Συνέλευσης περιλαμβάνει:

 1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 24/10/2018 έως 31/3/2023.
 3. Οικονομικός απολογισμός-έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την περίοδο 24/10/2018 έως 31/3/2023.
 4. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού.
 5. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 6. Εκλογή εφορευτικής Επιτροπής.
 7. Προϋπολογισμός έτους 2024.
 8. Προτάσεις για την αναβάθμιση και καλύτερη λειτουργία της Π.Ο.Ε.
 9. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. (άρθρα 6 και 12) και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ., η εκπροσώπηση των συλλόγων-μελών πραγματοποιείται ως εξής:

 • Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, ορίζονται έως δύο (2) αντιπρόσωποι
 • Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200, ορίζονται έως τρεις (3) αντιπρόσωποι
 • Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300, ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιπρόσωποι
 • Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300, ορίζονται έως πέντε (5) αντιπρόσωποι

Ειδικά και αποκλειστικά γι’  αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. αποφάσισε η συνδρομή για την οικονομική τακτοποίηση των συλλόγων-μελών για τις ανωτέρω κατ’ αντιστοιχία κατηγορίες αριθμού μελών ορίζεται ως εξής:

 • Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, συνδρομή 25,00 €
 • Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200, συνδρομή 35,00 €
 • Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300, συνδρομή 45,00 €
 • Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300, συνδρομή 60,00 €
 • Οι Σύλλογοι που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους από οικονομική δυσπραγία, λόγω των γενικότερων συνθηκών, τακτοποιούνται οικονομικά καταβάλλοντας επί πλέον 5,00 € για κάθε έτος από τα δύο προηγούμενα.
 • Τα νέα μέλη (όσοι έχουν εγγραφεί στην Π.Ο.Ε. από 24/10/2018 έως 24/3/2023 πρέπει να καταβάλουν και την αξία της εγγραφής, η οποία έχει οριστεί στο ποσόν των 15,00€.

Στη Γενική Συνέλευση της Κυριακής 2/4/2023 θα δύνανται να συμμετέχουν δια των αντιπροσώπων τους μόνον οι εγγεγραμμένοι και οικονομικώς εντάξει σύλλογοι-μέλη που θα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ιδιαίτερα οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση της Κυριακής 2/4/2023, δηλαδή έως και την Παρασκευή 24/3/2023 (άρθρο 14) με υποχρέωση για οικονομική τακτοποίηση του Συλλόγου μέχρι τότε (δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 24/3/2023).

Τα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζωρτζ 9 Κάνιγγος) θα βρίσκονται ανοιχτά κάθε εργάσιμη ημέρα από 1/3/2023 έως 1/4/2023 και κατά τις ώρες 17.00 έως 20.00 για την εξυπηρέτηση των συλλόγων μελών.

Για τον ονομαστικό ορισμό των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών, σας αποστέλλουμε ειδικό έντυπο με τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. ΤΗΣ 2/4/2023» το οποίο πρέπει να έχει επιστραφεί στην Π.Ο.Ε. δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το αργότερο μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει και μέσω fax στο 2103823018 ή στο e-mail Π.Ο.Ε.: [email protected]

Όλα τα σχετικά με τις εκλογές έντυπα υπάρχουν και στο site της Π.Ο.Ε. www.panarkadiki.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.:

ΤΖΩΡΤΖ 9, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Κ. 10682

ΦΑΞ Π.Ο.Ε.: 2103823018

E-MAIL Π.Ο.Ε.: [email protected]