Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στην Αδελφότητα Ραφταίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΡΑΦΤΑΙΩΝ»

Την 24η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρες από 11:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης (7ος όροφος επί της οδού Πειραιώς αρ. 1, στην Αθήνα) η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών (οικονομικά τακτοποιημένων) του Σωματείου με την επωνυμία «Αδελφότης των εν Αθήναις και Πειραιεί Ραφταίων». Τα θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα εξής:

  1. Πεπραγμένα απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση ή απόρριψη Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023.
  2. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου για τα κάτωθι:

Α. Αλλαγή επωνυμίας του Σωματείου και δημιουργία υποκαταστήματος – παραρτήματος στο χωριό (Ράφτη Γορτυνίας) (Άρθρο 1 Καταστατικού).

Β. Αύξηση ποσού εγγραφής και αύξηση ποσού ετήσιας συνδρομής, η οποία να καταβάλλεται στο πρώτο τετράμηνο κάθε ημερολογιακού έτους (Άρθρο 5 Καταστατικού).

Γ. Μέλος που καθυστερεί την ετήσια συνδρομή του, να χάνει τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και να ανακτά τα δικαιώματα αυτά από την ημέρα που θα καταβάλει άπαντα τα καθυστερούμενα (Άρθρο 6 Καταστατικού).

Δ. Αύξηση χρονικών ορίων διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 8 Καταστατικού).

Ε. Δυνατότητα διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης και ψηφοφορίας (Άρθρο 9 Καταστατικού).

ΣΤ. Μείωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 12 Καταστατικού).

Ζ. Δυνατότητα του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει εις χείρας του το ποσό των 300,00 ευρώ από το ταμείο του Σωματείου, για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών υποχρεώσεών του (Άρθρο 20 Καταστατικού).

Η. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία αυτού να μεταβιβαστεί στον Δήμο Γορτυνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η περιουσία αυτή θα διατεθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού (Ράφτη Γορτυνίας) (Άρθρο 25 Καταστατικού).

Η παρουσία όλων κατά την παραπάνω ημερομηνία κρίνεται απαραίτητη για τη μακροημέρευση και τη σωστή λειτουργία του Σωματείου και γίνεται παράκληση για την έγκαιρη προσέλευση των μελών. Για ένα ισχυρό και αποδοτικό Σωματείο, η συμμετοχή όλων των μελών του στις Γενικές Συνελεύσεις καθίσταται επιβεβλημένη. Το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες είναι μέχρι και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε μέσω email στο [email protected], είτε τηλεφωνικώς στα εξής τηλέφωνα: Ασημακόπουλος Παναγιώτης 6977580560, Ντάβου Βασιλική 6938894259, Ντάβος Νικόλαος 6907384153, Νικολόπουλος Νίκος 6932216164, Ντάβος Ιωάννης 6931139187, Δημούλης Κωνσταντίνος 6972331117.

Τέλος, μέσω της παρούσας, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, δια του Προέδρου του, θέλει για ακόμα μία φορά να ευχαριστήσει, τόσο όλους τους συμπατριώτες, που στήριξαν αυτά τα δύο χρόνια το έργο του, όσο και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού, Γιαννάκο Ιωάννη του Λεωνίδα, Παναγιώτα Κολλαρά του Ιωάννη και Στυλιανή Ντάβου του Αναστασίου, για την έμπρακτη στήριξή τους.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Δημ. Ασημακόπουλος