Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας για το θέμα των ανεμογεννητριών

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr  την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

1. Ορισμός δικηγόρου για αίτηση αναθεώρησης, η οποία έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/07.05.2020) κατά α. της με αρ. 618/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 187,11 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 187,11 MW, στη θέση ΜΠΛΕΣΙΒΟΣ, ΨΑΡΟΒΟΥΝΙ, ΛΙΜΝΕΣ ΡΟΔΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΙ, ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ, ΖΙΩΤΗ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ, ΦΑΛΑΝΘΟΥ, των Δήμων ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α.Ε.» (ΑΔ04888) και β. της με αρ.620/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 280,665 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 280,665 MW, στη θέση ΛΑΚΩΜΑΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΑΪΤΑΣ, ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΒΥΘΟΥΛΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΙ,
ΒΟΡΙΛΑ, ΣΟΥΡΜΠΑΣ, ΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΥΛΙΟΝΕΡΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΒΥΤΙΝΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ,ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΠΑΪΩΝ, ΦΑΡΡΩΝ, ΦΕΝΕΟΥ, των Δήμων ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α.Ε.»
(ΑΔ-04890).
Αιτιολογία κατεπείγοντος:
Επίσπευση διαδικασίας ορισμού λόγω προθεσμίας υποβολής ένδικων μέσων.
Η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Επιτροπής.