Ένας Αυγερινός από την Αρκαδία με τον Σγουρό στην Αττική

Ένα δυνατό όνομα συμπατριώτη μας συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοψέλτιο του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού στο Βόρειο Τομέα. Πρόκειται για το δικηγόρο Γιάννη Αυγερινό, με καταγωγή από Αλωνίσταινα. Ο ίδιος είναι γιος του γνωστού ποινικολόγου  Βασίλη Αυγερινού και ανηψιός του εκ των ιδρυτικών μελών του ΠΑΣΟΚ Παρασκευά Αυγερινού.

Ο Γιάννης Β. Αυγερινός μεγάλωσε στη Νέα Ερυθραία και αποφοίτησε από το Κλασικό Λύκειο Αναβρύτων. Είναι ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ∆ιδάκτωρ Νομικής, Λέκτορας στο European Law & Governance School (ELGS). Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Warwick, King’s College του Λονδίνου και Harvard. Κατέχει LL.M (Master Νομικής) στο ∆ιεθνές
Οικονομικό ∆ίκαιο και είναι ∆ιδάκτωρ (Ph.D) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό ∆ίκαιο. Έχει διατελέσει τακτικό Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ειδικός Επιστήμονας της Νομικής Σχολής του ∆.Π.Θ, Επισκέπτης Λέκτορας στο Queen Mary College του Λονδίνου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ικαίου (ELI) και Εταίρος του Βρετανικού Ινστιτούτου ∆ιεθνούς και
Συγκριτικού ∆ικαίου (BIICL).

Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία Εισαγωγή στο δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011), Regulating and Supervising Investment Services in the European Union (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003), Financial Markets in Europe: Towards a Single Regulator (Λονδίνο-Χάγη: Kluwer Law International, 2003) και Ευρωπαϊκή Κοινοτική Χρηματοπιστωτική Νομοθεσία (Αθήνα: Αντ. Ν.Σάκκουλας, 2004), καθώς και δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Έχει εργαστεί στη Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μ. Βρετανίας (FSA) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας κατά της περίοδο 2009-2011 και μέλος δεκάδων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο και στο δίκαιο επενδύσεων.

Σήμερα είναι Μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Ιδρυτικό Μέλος του ∆.Σ. της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαίας», Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου «Πολιτεία», Ιδρυτικό Μέλος του ∆.Σ. του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) και μέλος της MENSA Ελλάδος.

Αξίζει τη στήριξη των Αρκάδων που θα επιλέξουν το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σγουρού.