Ένας Ήρωας από Καλονέρι ακόμα δεν έχει τιμηθεί!

Με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Λαγκαδινός Πάνος Χουντής, επαναφέρει το θέμα του ήρωα της Κυπριακής τρα­γωδίας του 1974 Αναστασίου Κρατημένου, από το χωριό Καλονέρι (Σβόρνα), που σκοτώθηκε από τους Τούκους στην πύλη του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ την 16-8-1974. Και αφού επισημαίνει ότι ακόμη δεν έχει γίνει ο επαναπατρισμός των οστών του, αναφέρει στη συνέχεια ότι προ τριετίας συστήθηκε μία τριμελής Επιτροπή Λαγκαδινών, που επιδιώκει πέραν του επαναπατρισμού των οστών και τα εξής: 1) Τιμητική εκδήλωση στην πλατεία όπου γεννήθηκε ο ήρωας, και για την οποία το ΓΕΣ συμφώνησε να συμμετέχει 2) Την τοποθέτηση κατα­τοπιστικής μαρμάρινης πλάκας (σαν κενοτάφιο), έως ότου γίνει ο επαναπατρισμός των οστών και 3) Η πλατεία να λάβει το όνομα του δολοφονηθέντος Καλονερίτη.

Από τα παραπάνω τίποτε ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Ο κ. Χουντής στη συνέχεια καταγγέλει τον κ. Σκαντζό τέως Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και νυν Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο Γορτυνίας Ευστ. Κούλη, που σε επανειλημμένα έγγραφα αιτήματα της Επιτροπής για ομόφωνη ονοματοδοσία της συγκεκριμένης πλατείας, ουδεμία εξέλιξη υπήρχε! Εκφρά­ζει δε την «σαφέστατη οργή όλων», ενώ από στόμα σε στόμα, ήδη κυκλοφορεί ως «πλατεία Αναστ. Κρατημένου».