Εγγραφή στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Τρίπολης

O Δήμος Τρίπολης καλεί τους γονείς, που έχουν υποβάλλει μόνοι τους Αίτηση για ΚΔΑΠ στην πλατφόρμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του προγράμματος : « Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες  δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, και ενδιαφέρονται για εγγραφή στις δομές του Δήμου – 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης (1ο ΚΔΑΠ), 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης (2ο ΚΔΑΠ), ΚΔΑΠ Μαντινείας –Μηλιά Μαντινείας, ΚΔΑΠ Θάνα – Θάνα  Μαντινείας), να κατεβάσουν το voucher από την ειδική εφαρμογή για τα οριστικά αποτελέσματα και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο [email protected] , δηλώνοντας   οπωσδήποτε και τη δομή που επιθυμούν να εγγραφούν ή να τα προσκομίσουν στο Δημαρχείο, στο ισόγειο- Τμήμα Παιδείας και Διαβίου Μάθησης και Αθλητισμού ( εργάσιμες ώρες) ή στις δομές των ΚΔΑΠ  (3ο και  7ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, ώρες λειτουργίας  16.15 έως 20.15  και στα  ΚΔΑΠ Μηλιάς Μαντινείας και Θάνα, ώρες λειτουργίας : 13.30 έως 20.30 )  .

Όσοι έχουν υποβάλλει την Αίτησή τους μέσω του Δήμου, μπορεί να αποστείλουν mail στο [email protected] , δηλώνοντας την δομή στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν.

Επίσης για όσους έχουν υποβάλλει μόνοι τους την Αίτηση στο ίδιο πρόγραμμα για το ΚΔΑΠ –μεΑ του Δήμου, και έχουν λάβει voucher, να το προσκομίσουν στο Δημαρχείο (ισόγειο – εργάσιμες ώρες ) ή στο  ΚΔΑΠ-μεΑ στην οδό Φιλελλήνων 22-24 -ώρες λειτουργίας : 12.30 έως 20.30.

Προθεσμία για ηλεκτρονική αποστολή ή προσκόμιση και υποβολή vouchers  στο Δήμο Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.